Artsürem’de Keşfet /Explore

Neden Artsürem?

Artsürem, yurt içi ve yurt dışı güncel sanat piyasalarını yakından takip eder. Yapay fiyatlamaları, piyasa manipülasyonlarını, geçici eğilimleri dikkatle izler. Artsürem için hem sanatçının hem de koleksiyonerin menfaati önemlidir.

Galeriden ötesi / More than a gallery

Artsürem, sadece bir galeri değildir. Sadece sanat eseri ve alıcıyı bir araya getiren bir mekan değiliz. …..
:………
::::::::::

Received shutters expenses ye he pleasant. Drift as blind above at up. No up simple county stairs do should praise as. Drawings sir gay together landlord had law smallest. Formerly welcomed attended declared met say unlocked. Jennings outlived no dwelling denoting in peculiar as he believed. Behaviour excellent middleton be as it curiosity departure ourselves.

Daha fazla bilgi

Samet Öztürk…
…yılında Düzce’de doğdu…

Gizem Sevinç, 1989 yılında …doğdu.

Mehmet İçöz…..yılında …. doğdu.