Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Adnan Turani Artworks | Artsürem
Adnan Turani
Adnan Turani

A Adnan Turani, 1925 yılında İstanbul doğmuştur. 1941-1944 İstanbul Öğretmen Okulunda okumuş ve aynı yıllarda İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde konuk öğrenci olarak derslere girmiştir. 1945-1948 arasında Ankara GEE Resim Bölümünde öğrenim görmüştür. 1953'e kadar lise ve öğretmen okullarında öğretmenlik yapmıştır. 1953-1959 yılları arasında, 1416 sayılı kanunla (MEB Bursu) gittiği Almanya'da öğrenim görmüştür. 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’ya resim alanında gönderilen ilk öğrencidir. Münih GSA’da Franz Nagel’den; Stuttgart GSA’da Henninger ve Willy Baumeister’den ve Hamburg GSA’da Heinz Trökes’den ders almıştır. 1959-1970 arası Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünde atölye öğretmenliği yapmıştır. 1970-1982 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevliliği sonra öğretim üyeliği yapmıştır. 1973 yılında Modern Plastik Sanatları Yaratan Etkenler adlı tezi ile doktor olmuştur. 1978 yılında, Resimde Geometri tezi ile doçentliğini almıştır. 1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde GSF Resim Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. 1986’da Prof. olmuştur. 1986-1990 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü başkanlığını ve öğretim üyeliği görevlerini yürütmüştür. 1990 yılında emekli olmuştur. Ayrıca Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin’den sonra Sanat Eleştirmenleri Derneği’nin uzun yıllar Başkanlığını yürütmüş, Bangladeş Uluslararası Asya Sanat Bienali’nin jüri başkanlığını yapmıştır. Modern Resim Sanatının Gerçek Çehresi; Resim Üzerine; Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü; Dünya Sanat Tarihi; Çağdaş Sanat Felsefesi; Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı; Resimde Geometri; Sanat ve Sanatçılar Dergisi gibi yayınları yayımlamıştır. Sanatçı, 2016 yılında aramızdan ayrılmıştır.

Adnan Turani’nin resim anlayışı, soyut kurgulu bir etki biçimi arayışına dayanır. Onun için doğa biçimi değil, doğa biçiminin resimselleştirilmiş kurgusu önem taşır. Resimleri, optik görüntü biçiminin deformasyonuna değil, etki biçiminin zaman içinde araştırılarak bulunabilen soyut yani önceden bilinemeyen kurgusuna dayanır.

Artist Artworks