Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Ali Kotan Artworks | Artsürem
Ali Kotan
Ali Kotan

Ali Kotan, 1959'da Ankara’da doğdu. 1983'de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş bölümünü bitirdi.

Gövdesel formun insan enerjisini dışa vuran anlatımcı ifade olanaklarını, toplumsal bir dinanizmle bütünleştirdiği resimleri, insanın tükenmezliği ve dayanışma gücü çevresinde anlam kazanır. Boyanın esnek oluşumları, taşkın ve kabına sığmaz bir devinimi dışlaştırmakta başlıca etken olarak değerlendirilir. Özellikle 1980’li yıllarda, gerçekliğin sorgulanmasını temel alan genç kuşağın köktenci değişime yönelik eğilimleri kapsamında, bu kuşakla özdeş tavırların içinde yer alır.

 • 2016 - Contemporary İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, İstanbul
 • 2016 - Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 2015 - Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 2013 - Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 2013 - Contemporary İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, İstanbul
 • 2011 - Contemporary İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, İstanbul
 • 2010 - International Art Center, İstanbul
 • 2010 - The Sofa Hotel, İstanbul
 • 2009 - 25. Yıl Sergisi - Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 2009 - 25. Yıl Sergisi, Siyah Beyaz - The Sofa Hotel, İstanbul
 • 2009 - 5. Buluşma - Cef Sanat Galerisi, İstanbul
 • 2009 - Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 2007 - Gazi 3. Kuşak Sergisi, Ankara
 • 2007 - Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 2005 - ART Ankara Sanat Fuarı
 • 2004 - Galeri Artı, Ankara
 • 2005 - TÜYAP Uluslararası Sanat Fuarı
 • 2003 - Karaca Sanat Galerisi, Ankara
 • 2002 - Galeri Artı, Ankara
 • 2001 - Galeri Artı, Ankara
 • 1999- Halk bank Sanat Galerisi, Ankara
 • 1993 - VRART Sanat Galerisi, İstanbul
 • 1990- Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 1989 - Galeri Siyah Beyaz, Ankara
 • 1986 - Dönüşüm Sanat Galerisi, Ankara
 • 2018 - ‘Dizelerin Renkleri’ - CerModern, Ankara, TR
 • 2008 - ‘Tünel’ - Çağdaş Resim Heykel Sergisi Erenus Sanat Galerisi, İstanbul, TR
 • 2007 - İstanbul 17. Sanat Fuarı - Maltepe Sanat Merkezi
, TR
 • 2007 - Gazi 3. Kuşak Sergisi, Ankara
, TR
 • 2006 - 1. Güneyde Kesişen Çizgiler Çukurova Sergileri, Adana, TR
 • 2005 - Tuyap Sanat Fuarı – Toyan Sanat Galerisi, İstanbul
, TR
 • 2004 - Aspat Açık Hava Atölyesi Etkinlikleri, Bodrum
, TR
 • 2002 - Tuyap 12. Sanat Fuarı, İstanbul
, TR
 • 2002 - U.P.S. Derneği Karma Resim Sergisi, Ankara
, TR
 • 1999 - Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Ressamları, Ankara / İstanbul
, TR
 • 1992 - Sanart 92, Ankara, TR
 • 1990 - Cumhuriyet Sergisi, Ankara / İstanbul
, TR
 • 1988 - Mimar Sinan 400. Anma Yılı Sergisi, Ankara, TR
 • 1985 - 1.Tiglat Genç Ressamlar Sergisi, İstanbul
, TR
Artist Artworks