Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Hakan Çiloğlu Artworks | Artsürem
Hakan Çiloğlu
Hakan Çiloğlu

İstanbul’da doğdu. 1989’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Bölümün Yüksek Lisans ve Araştırma Görevlisi sınavlarını kazandı. 1992’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, 1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanatta Yeterlikten mezun oldu. 1999 yılında Öğretim Görevlisi, 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2020'de Doçent unvanı aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı - Kilim, Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı öğretim üyesidir. Teorik ve uygulamalı tasarım ve kültür dersleri vermektedir.

Artist Artworks