Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Handan Akarsu Artworks | Artsürem
Handan Akarsu
Handan Akarsu

1988 yılında İstanbul’da doğan Handan Akarsu, 2006 yılında Kadıköy Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Lisans eğitimine, 2008 yılında da İç Mimarlık Bölümü’nde çift anadal eğitimine başladı. 2010 yılında Resim Bölümü’nden, 2013 yılında ise İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde başladığı Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans programını da 2018 yılında başarıyla tamamladı. 2019 yılı itibariyle Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Doktora eğitimine devam etmektedir.

2012 yılında 71. Devlet Resim Heykel Müzesi Yarışması’nda Resim dalında ödüle layık görülen sanatçı, sanatını şu sözlerle anlatıyor: ‘’Eserlerimi gerçeğin yanıltıcı yansıması olarak, yalnızca duyguların ve imgenin varlığı ile değil aynı zamanda hislerin akılda idrak edilmesi üzerine oluşturuyorum. Bilhassa var olan bir gerçekliğin “bulanıklaştırılması” ve “silikleştirilmesini” malzeme ile tayin ederek, kimliğin esere dahil olması ile varlığını keşfetmesi durumunu netleştirmeyi amaçlıyorum.’’

 • 2019 Deppo - 9 İllüstrasyon Sanatçısı / Karma Sergi
 • 2019 Tosca Art & design – Tuhaf / Karma Sergi
 • 2019 Prof.Dr.Turan Erol Sanat Galerisi – Seyr-ü Sefer / Karma Sergi
 • 2019 Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi – Birmetrekarerenk / Karma Sergi
 • 2018 Base İstanbul New Artist Project / İstanbul
 • 2018 Uluslararası Antalya Kaleiçi Festivali Açık Hava Sanat Alanı - Birlikte Tarihin İzinde / Karma Sergi
 • 2018 Olbia Sanat Galerisi – Yüksek Lisans Tez Çalışmaları Sergisi
 • 2017 Antalya Kültür Sanat Müzesi – Akdeniz Üniveristesi Karşılaşmalar Sergisi / Karma Sergi
 • 2016 Pera Müzesi – Akdeniz Üniveristesi Karşılaşmalar Sergisi / Karma Sergi
 • 2016 Mimarlar Odası Antalya Şubesi – Dünden Bugüne Akdeniz’de Buluşmalar / Karma Sergi
 • 2015 Akdeniz Üniversitesi I.Resim Çalıştayı / Karma Sergi
 • 2013 Galeri 5 - Atölye İzleği / Karma Sergi
 • 2012 İKSV Tasarım Bienali - Mixer Arts - Her Güzelin Bir Kusuru Vardır.
 • 2012 Devlet Resim Heykel Müzesi - 71. Devlet Resim Heykel Müzesi Yarışması Resim Dalı Ödülü / Karma Sergi
 • 2011 İnternational Art Center - 100 Genç Yüz / Karma Sergi
 • 2010 Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi 5.Uluslararası Öğrenci Trienali -Valide-i Atik
 • Kulliyesi / M.Ü.G.S.F Öğrenci Sergisi
 • 2010 Art Bosphorus - Çağdaş Sanat Fuarı / Ortak Proje
 • 2010 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü - 'Sessizlik' / Karma Sergi
 • 2010 Süleyman Demirel Güzel Sanatlar Fakültesi - Uzak Yakın Buluşmalar / Karma Sergi
 • 2010 İstanbul CKM - Atölye İzleği / Karma Sergi
 • 2009 İstanbul CKM - Atölye İzleği / Karma Sergi
 • 2009 Asma Sanat - 21 Aralık 21 Sanatçı / Karma Sergi
Artist Artworks