Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Hüseyin Aksoy Artworks | Artsürem
Hüseyin Aksoy
Hüseyin Aksoy

Hüseyin Aksoy (d.1996, Mardin), 2019 yılında Marmara Üniversitesi Resim Ana Bilim Dalı A.E.F ‘den mezun oldu. Çalışmaları Taiwan’da, Prag’da, Labirent Sanat, Cermodern, Akaretler, Corpus, A.Ü Çağdaş Sanatlar Merkezi, Bağımsız Sanat, Mixer gibi mekanlarda sergilendi ve birçok yarışmalardan ödül aldı. Sanatçı yaşamına ve çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

Hüseyin Aksoy, konularını tarihten ve güncel yaşamdan alarak toplumsal gerçekliği politik bir bakış açısıyla dile getirir. Bu imgeleri kullanırken ‘’görmenin optik değil ideolojik bir süreç ‘’olduğunun altını çizer.

Artist Artworks