Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Ömer Koçağ Artworks | Artsürem
Ömer Koçağ
Ömer Koçağ

Ömer Koçağ, 1982 yılında Sivas’ta doğdu. Sakarya üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Resimle uğraşmaya çocuk yaşlarda başlayan Ömer Koçağ, 2008 yılında Ressam Mesut Eren ile tanıştı ve atölye çalışmalarına katıldı.

  • 2009 - Maltepe NHKM (Mayakovsky: Ne var ne yok?) - Kişisel sergi
  • 2008 - Kadıköy NHKM (isimsiz)   - kişisel sergi
  • 2013 - Düş Yolcusu Sanat Durağı  (isimsiz)  - kişisel sergi
  • 2013 - Düş Yolcusu Sanat Durağı - karma sergi
  • 2014 - Halka Sanat - Karma sergi
  • 2014 - Bi sanat Galerisi (isimsiz) kişisel sergi
  • 2015 - Makine Mühendisleri Odası (isimsiz) - kişisel sergi
  • 2015 - Harmony Sanat Galerisi (iki oda bir sokak) - Seda Mit ile karma sergi
  • 2019 - Don Kişot Sanat (isimsiz) - kişisel sergi
  • 2019 - Akademililer Sanat Merkezi (Figürün Huzursuzluğu) - karma sergi
Artist Artworks