Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Perihan Şan Aslan Artworks | Artsürem
Perihan Şan Aslan
Perihan Şan Aslan

She was born in 1978 in Ankara. She graduated from the Department of Ceramics at Faculty of Fine Arts, Hacettepe University in 2000. In the same department, she did her master degree in 2004 and got her PHD Degree in 2010. The artist, who has opened five personal exhibitions, who has been awarded four times, has attended many national and international exhibitions. She has also attended many symposiums and workshops both as a participant and trainer. She is a member of the Association of Turkish Ceramics (TSD), the Association of Art Educators (SEDER) and the Assosion of Ceramic Art Education and Exchance (SEDD). She maintains her artistic and academic studies in Department of Ceramics at Faculty of Fine Arts, Abant İzzet Baysal University as an Assistant Professor.

Artist Artworks