Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Şafak Çetin Özkan Artworks | Artsürem
Şafak Çetin Özkan
Şafak Çetin Özkan

1982 yılında Ankara doğdu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde 2006 yılında bitirdi. 2008 yılında New York’da SUNY Fashion Institute of Technology İllüstrasyon bölümünde yüksek lisans, 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünde sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 2013-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesinde 2017-2019 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2019 yılından itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Macaristan’da New Energy - Transforming Traditions sempozyumuna katıldı 2019 yılında “FoMO-Fear of Mising Out” isimli ilk kişisel sergisini açtı.

Artist Artworks