Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Savaş Kurtuluş Çevik Artworks | Artsürem
Savaş Kurtuluş Çevik
Savaş Kurtuluş Çevik

Lisans Eğitimini (2004) İnönü Üniversitesi GSE Resim-İş Öğretmenliği, Yüksek Lisans Eğitimini (2009) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Öğretmenliği, Doktora eğitimini (2015) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim-İş Öğretmenliği bölümlerinde tamamlayan Çevik, 30’u aşkın ülkede sanat, sanat eğitimi ve non-toxic baskı resim alanlarında araştırmalarda bulunmuştur, bu alanda uluslararası çalıştaylara katılmış, konferanslar vermiştir. İtalya, ABD, Portekiz, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede çok sayıda karma sergiye katılmış, yedi kişisel sergi düzenlemiştir. Kapadokya Sanat İnisiyatifi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Müzesi/Koleksiyonu kurucusu olan Çevik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi GSF Resim Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Savaş Kurtuluş Çevik obtained his bachelors degree at İnönü University, his master degree at Hacettepe University and his doctorate in Fine Arts at Gazi University. Savaş examined several studies about art, education of art and non toxic printmaking in over 30 countries. Savaş presents at conferences, attends international workshops with more than 100 group exhibition abroad. Thanks to his articles and global presence, Savaş Kurtluş Çevik’s expertise in non-toxic printmaking techniques is the pioneer of the transition process to a non-toxic method in the Turkish printmaking education. As one of the founders of the Cappadocia Art Initiative, Savaş Kurtululş Çevik is also the constituent of the Art Museum of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University and participated in the foundation of the Painting Department. Savaş is also an academic member in the same university.

Artist Artworks