Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Sinan Orakçı Artworks | Artsürem
Sinan Orakçı
Sinan Orakçı

1995 yılında Bitlis'te doğdu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi AEF Resim Bölümünü kazandı. Birçok yarışmadan ödüller aldı ve çalışmaları sergilendi, karma sergilere katıldı. NMK Çağdaş Sanat Atölyesi (İzmir), Ali Şimşek Çağdaş Sanat Atölyesi ve Gezgin Sanatçı Atölyesi gibi birçok atölye ve sergiye katıldı. Daha çok yaşadığı mekanlar ile bağlantı kuran Orakçı, eserlerinde çoğunlukla atık malzemeler kullanıyor ve bu atık nesneleri bir simyacı gibi dönüştürerek yeni bir gerçekliğe ulaşmayı hedefliyor. Eğitimine devam ediyor ve İstanbul'da çalışıyor.

Artist Artworks